Področja delovanja

Kaj vse vam nudimo v inštitutu Tvoja Pot

Oteženo žalovanje

Vodenje skupin za žalovanje

Obravnava

Podpora družinam v procesu žalovanja

Individualno, partnersko, skupinsko svetovanje

Vodenje intervizijskih in supervizijskih srečanj

Podpora družinam z otrokom s posebnimi potrebami

Žalovanje otrok in mladostnikov ter odraslih

Vodenje skupin za starše otrok s posebnimi potrebami

Podpora staršem otrok z značilnostmi avtistične motnje

Izobraževanja za strokovne delavce o žalovanju

Reševanje raznovrstnih težav

Vedenjsko kognitivno  svetovanje se ukvarja z naslavljanjem in reševanjem specifičnih problemov, izboljšanjem odnosov, razvojnimi problemi, sprejemanjem odločitev, obvladovanjem kriznih situacij, spodbujanjem in razvojem samozavedanja, delom s čustvi, mislimi in zaznavami, notranjimi in
zunanjimi konflikti
.

PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE

Je metoda za lajšanje in odpravljanje raznovrstnih težav

Stres in izgorelost

Različne vrste odvisnosti

Težave z jezo

Motenje hranjenja

Kronična utrujenost

Psihosocialno svetovanje lajša tudi vrsto drugih težav :

  • anksiozne in depresivne motnje
  • panične motnje
  • premagovanje strahu, fobij in drugih čustvenih težav
  • težave v medosebnih odnosih
  • težave z nizko samopodobo
  • podpora družinam z otrokom s posebnimi potrebami
  • vzgoja otrok, skrb za ostarele starše

Pri svojem delu sledimo kodeksu KVS Slovenija, kodeksu Evropske krovne zveze za psihoterapijo